Verdienmodel

Transparantie
Voor WeMakeTheNews is transparantie erg belangrijk. Goede journalistiek heeft een prijs en dat willen we ook graag mede mogelijk maken.
Een auteur verdient aan elk artikel wat van haar/hem gelezen wordt en behoudt het auteursrecht.

Door akkoord te gaan met de  Afspraken gaat de auteur akkoord met het verdienmodel. Dit houdt in dat 50% van de inkomsten van het artikel direct voor de auteur is, 20% gaan naar de BTW en transactiekosten (kosten gebruik van iDeal). De overige zijn voor webdesign, webbeheer, sitebeheer, afschrijving investeringen en kosten van monitoring.
Voorlopig zal er geen winst gemaakt worden en naar we hopen ook geen extra verlies. Indien het platform erg goed gaat lopen zal bekeken worden of het % voor de auteur nog omhoog kan.

Invloed
Indien een auteur vindt dat een artikel te weinig aandacht krijgt, kan via sociale media het artikel (de kop en het intro) gedeeld worden met vrienden, bekenden en fans. Lezers die niet zijn ingelogd en/of geregistreerd kunnen het artikel alleen met een ‘blur’ zien. Gezien er geen abonnement nodig is, is deelname aan het platform erg laagdrempelig. Een artikel lezen kost 10 cent en het leessaldo kan vanaf 1 euro worden opgeladen.

Start-up Bonus
Het blijkt dat in de start-up fase waarin de protal zich nu bevindt, het aantal lezers soms nog wat beperkt is waardoor artikelen nog weinig omzet genereren. Hiervoor hebben we tot nader order de start-up bonusregeling in het leven geroepen.
Dit houdt in dat een schrijver bovenop het normale verdienmodel een extra bonus kan verdienen. De voorwaarde voor deze bonus is dat voor één of twee artikelen van dezelfde auteur er minimaal 16 lezers zijn geweest en waarbij de artikelen een waardering hebben gekregen van zeventig procent of hoger. De auteur krijgt dan Eur 25,- start-up bonus uitbetaald. Tot op heden is deze bonus nu zo’n tien keer uitgekeerd.
We houden ons wel het recht voor om de regeling op elk moment te kunnen stopzetten 🙂