Michiel (54) is paranormaal begaafd

Als kind merkte Michiel al dat hij bepaalde dingen aanvoelde die hij eigenlijk niet kon weten. Eenmaal volwassen leerde hij omgaan met zijn gave.
Danny van der Linden (Pro)
- Interview

De vierenvijftigjarige Michel heeft een paranormale gave en kan op die manier communiceren op een wijze die anderen niet kunnen. ,,Dit houdt in dat ik mensen kan aanvoelen op foto’s en vaak frappante uitspraken doe omtrent hun leven”, vertelt de inwoner van Leiden.

Als kind merkte Michiel al dat hij in sommige dingen ‘anders’ was. Dit was voor hem niet altijd prettig. Soms raakte hij verward door deze gevoelens. ,,Het paranormale heeft vanaf mijn jeugd altijd een bijzondere plaats in mijn leven gehad. Ik heb mijn gave ook jarenlang onderdrukt omdat ik bij mensen dingen door kreeg. Het was voor mij zeer vervelend om ongevraagd informatie te voelen bij vreemde mensen.” Uiteindelijk heeft Michel moeten leren om te gaan met zijn gave. Nu plukt hij er de vruchten van. ,,De voordelen zijn dat je het voelt als iemand tegen je liegt.”

Het leren omgaan met de gave die Michiel heeft, was niet eenvoudig: ,,Toen ik een twintiger was, ben ik naar een spiritistische avond gegaan in Schiedam. Er stond een paranormaal begaafd persoon voor de zaal. Ik had sterk de indruk dat hij mij fixeerde met zijn blik. Toen hij begon met de avond zei hij tegen mij meteen dat ik een bijzondere gave had. Volgens hem moest ik alleen nog wat meer ervaring op doen en leren om goed met mijn gave om te gaan. Na m’n veertigste zouden alle puzzelstukjes dan vanzelf op hun plaats vallen en dat gebeurde.”
‘Filmbeelden in mijn hoofd’

,,Mijn specialiteit zijn het voeren van gesprekken met entiteiten door middel van bandstemmen”, legt Michiel uit. ,,Met behulp van een radio, een audio programma en de computer zijn dan stemmen te horen van gestorven personen.” Op deze manier maakt Michel contact met overledenen, maar ook met mensen die nog leven kan Michiel bepaalde contacten maken. ,,In het dagelijks leven heb ik weleens mensen met mijn gave geholpen en dat doe ik nog steeds. Vaak zitten mensen met allerlei vragen waar ik ze dan een antwoord op geef. Mijn gave is dat ik aan de hand van voorwerpen informatie door krijg die ik niet via de ‘normale’ weg kan hebben verkregen. Dit noemt men psychometrie. Je moet daarbij denken aan het zien van ‘filmbeelden’ in m’n hoofd, het horen van namen, het zien van entiteiten en het ruiken van geuren.”

Michiel heeft profijt van zijn gave. ,,Ik vind het plezierig mensen te kunnen helpen met het geven van bepaalde antwoorden op vragen die ze hebben.” Al met al heeft Michiel zijn gaven zodanig onder controle dat hij er met een goed gevoel mee om kan gaan. Toch zijn er ook nadelen te benoemen: ,,Soms weet je dingen van mensen die je liever niet had geweten.”

twitterFacebooklinkedinmailtwitterFacebooklinkedinmail

Auteur: Danny van der Linden
Aangemaakt: