Afspraken

Aan alle gebruikers

Om deze website goed te laten functioneren zijn een aantal afspraken nodig waar u zich aan moet houden. We weten het 🙂 dit land is al overgereguleerd, echter naast de eisen van de wetgever (Nederlands en Europees, zie Disclaimer) zijn er ook een aantal andere afspraken waar u zich aan dient te houden. De afspraken die we met u willen maken zijn zoveel mogelijk geordend per onderwerp.

1. Eisen aan het artikel

a. Het artikel moet geschreven zijn in correct en net Nederlands. Enige spelfouten worden geaccepteerd maar artikelen die extreem veel fouten bevatten en daardoor niet of heel moeilijk leesbaar zijn, kunnen verwijderd worden.

b. Een artikel moet minimaal uit 1.000 karakters bestaan inclusief spaties (zo’n 300 woorden). Dubbeling van tekst om tot dit aantal te komen is niet toegestaan.

c. Een artikel mag maximaal uit 10.000 karakters bestaan. Bij grotere artikelen wordt geadviseerd om dit in delen te plaatsen. Ook is een serie mogelijk waarbij u de lezer kunt vragen in het commentaar input voor het volgende artikel te geven.

d. Smaad en/of laster in de artikelen is niet toegestaan. Indien u iemand ergens van wilt beschuldigen dient dat met hoor- en wederhoor te zijn gebeurd. Duidelijk smaad of laster zal verwijderd worden.

e. Artikelen moeten zich houden aan de Nederlandse wet en geen misbruik maken van vrijheid van meningsuiting. Zie Disclaimer. Grijze gebieden zijn ter beoordeling aan de Monitor van WeMakeTheNews. Bij twijfel wordt het artikel verwijderd.

f. Artikelen moeten bestaan uit unieke content anders betreft het plagiaat. Zie Disclaimer. Uitzonderingen zijn:

  • Een vertaling van een buitenlandse tekst met toestemming van de auteur;
  • Het doorgeven van geheel of delen van openbare informatie: persberichten, rechtbankuitspraken, sportuitslagen;
  • Het citeren uit eigen werk. Duidelijk moet zijn dat het uw werk betreft, naam en toenaam met u als auteur met bronvermelding.

g. Artikelen die duidelijk reclame maken of verwijzen naar goede doelen of oproepen voor onderzoeken, petities of goksites (en anderszins) zijn niet toegestaan. De uitzondering is als vooraf schriftelijke toestemming van de Monitor is verkregen, met name goede doelen maken dan kans op toestemming.

h. Helaas is een artikel of commentaar over WeMakeTheNews of over de manier waarop WeMakeTheNews.nl opereert of over de afspraken niet toegestaan. Als u opmerkingen heeft hierover kunt u ons mailen monitor@wemakethenews.nl . Dit geldt ook voor commentaar of een artikel over de Monitors en/of Founders van WeMakeTheNews.

i. Een foto bij het artikel moet voldoen aan een aantal eisen:

  • De foto moet zelf gemaakt zijn. Indien mensen duidelijk herkenbaar zijn moet er wel toestemming zijn. Ook kan portretrecht gelden. Indien hier een melding voor binnenkomt wordt de foto verwijderd;
  • Niet eigen foto’s mogen alleen gebruikt worden indien dit een Common Licentie betreft van het type Commercieel Hergebruik zoals te vinden op https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page. Of u heeft nadrukkelijke toestemming van de eigenaar van de foto verkregen;
  • Bij twijfel of melding van plagiaat (Notice and Takedown principe) worden foto’s verwijderd;
  • Geen gewelddadige of ‘gore’ foto’s, pornografisch materiaal of anderszins aanstootgevend materiaal;
  • Geen onscherpe, vage of anderszins onherkenbare of onduidelijke foto’s.

2. Eisen aan het commentaar

a. Het commentaar moet geschreven zijn in correct en net Nederlands. Enige spelfouten worden geaccepteerd maar commentaren die extreem veel fouten bevatten en daardoor niet of heel moeilijk leesbaar zijn, kunnen verwijderd worden.

b. Hoofdletters mogen in normaal gebruik. Commentaar met onnodig veel extra hoofdletters wordt verwijderd.

c. Normaal taalgebruik. Niet schelden of vloeken, geen seksisme, racisme of anderszins kwetsende teksten. Ook het noemen van namen en/of adresgegevens en/of telefoonnummers is niet toegestaan.

d. Commentaar op commentaar is ongewenst en ook uitgesloten op WeMakeTheNews. U kunt namelijk na het lezen van de commentaren geen commentaar meer geven . Als u toch commentaar op eerder gegeven commentaar geeft (hoe-dan-ook) zal dit verwijderd worden. Het is onze ervaring dat commentaar op commentaar nooit leidt tot een goede inhoudelijke discussie. U kunt wel, als een commentaar of artikel u erg dwars zit, dit uiten door zelf een weerwoord in een opinie-artikel schrijven.

e.  Gekopieerde teksten van anderen in de commentaren of een link zijn niet toegestaan. Omschrijf in eigen woorden wat u wilt zeggen. Vat anders samen wat anderen gezegd hebben.

3. Eisen aan uw account

a.  Algemeen. U mag geen gebruik maken van dubbele accounts onder diverse mailadressen. Als de Monitor het merkt of er een melding over krijgt wordt uw account verwijderd. 

b. Profielfoto. Als profielfoto kunt u alleen altijd een echte foto van uzelf gebruiken of een normale avatar, geen rare symbolen. Alle andere plaatjes worden verwijderd. Indien u geen foto upload dan wordt uw profielfoto automatisch weergegeven als een anoniem silhouet. Uw profielfoto moet voldoen aan de zelfde eisen als bij 1i.

c. Het account van een lezer. U kunt uw echte naam gebruiken of gebruik maken van een pseudoniem (alias). Dit is wel zichtbaar (A). U mag niet de naam van een ander bestaand persoon gebruiken. Dit geldt ook voor mensen die reeds zijn overleden. Indien de monitor dit zelf ziet, of hier een melding van krijgt, zal uw account verwijderd worden.

d. Een auteur. U kunt een alias gebruiken, uw echte naam moet wel bij ons bekend zijn.  Dit toetsen we door uw naam of bedrijfsnaam met die van de door u gebruikte bankrekening te vergelijken. Deze moeten overeenkomen. Bij een alias mag u geen gebruik maken van namen van andere bestaande personen, levend of reeds overleden. Een alias is zichtbaar met A.

4. Afspraken met Auteurs

a. Beloning: voorlopig worden de inkomsten tussen de auteur en WeMakeTheNews verdeeld op 50/50 basis. 50% voor de auteur, 9% BTW, 10% iDeal transactiekosten en 31% voor ons. Indien blijkt dat we snel break-even draaien zal dit percentage nog aangepast worden.

b. De auteur is verantwoordelijk voor de inhoud van  geüpload materiaal: misbruik van vrijheid van meningsuiting en plagiaat is echter niet toegestaan. Bij herhaaldelijk overtreden kan een permanente ban het gevolg zijn.

c. De auteur blijft in eigendom van het geüploade materiaal. Het auteursrecht blijft bij de auteur. WeMakeTheNews kan en mag dit materiaal niet gebruiken of hergebruiken zonder overleg en afspraken hierover met de auteur.

d. Indien een derde partij zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur het artikel hergebruikt is er  sprake van schending van het auteursrecht. Er zal hiervan aangifte gedaan worden door de auteur. WeMakeTheNews zal de auteur hierbij ondersteunen.

e. Na elke maand wordt een auto-billing factuur verstuurd naar de auteur en direct uitbetaald als een auteur die maand recht heeft op Eur 10,- of meer. Lagere bedragen worden niet gefactureerd en uitgekeerd maar opgespaard. De auteur is vrijgesteld van BTW gezien het hier ”schrijven van publicaties voor gedrukte of digitale media met daarin uw eigen gedachtegoed” betreft. (Bron: belastingdienst.nl)

5. Restitutie

Hoewel 10 cent niet duur is, is het vervelend als u per ongeluk een artikel heeft aangeklikt of het artikel niet is wat u ervan had verwacht. U kunt maximaal 3 keer per week een restitutie doen. Als u restitutie wilt, krijgt het artikel automatisch de laagste waardering.

6. Verwijderen artikelen, commentaren of accounts.

a. WeMakeTheNews wil niet werken met een ban van auteurs noch lezers. Indien het echter nodig blijkt zullen rare commentaren worden verwijderd. Artikelen die misbruik of plagiaat zijn, worden verwijderd.
Mocht iemand zeer frequent of constant hetzelfde verwijderde afgekeurde artikel blijven plaatsen of afgekeurd commentaar of ander ongeoorloofd gedrag (dreigen. schelden etc.) vertonen, kan echter wel een ban worden uitgesproken. Na twee waarschuwingen volgt een tijdelijke ban van een week. Na twee tijdelijke bans een permanente ban. Indien nodig kan een Monitor besluiten iemand direct een permanente ban te geven.

b. Indien u een permanente ban krijgt, zal uw lezers saldo komen te vervallen. De monitor zal niet ingaan op verzoeken om uw artikelen en/of commentaar te verwijderen behalve in nog nader te bepalen uitzonderingsgevallen.

c. Indien commentaar of een artikel verwijderd wordt is de monitor niet verplicht om hierover verantwoordelijkheid af te leggen. Indien u meer wilt weten kunt u zich melden via monitor@wemakethenews.nl. Indien nodig en leerzaam zal een nadere toelichting plaatsvinden. Gezien ons kleine team moet u minstens 24 uur wachten op reactie.

d. Verklikken vonden we al flauw op de lagere school. Echter, indien u artikelen of commentaren ziet die wat u betreft niet door de beugel kunnen kunt u dit melden. De monitor zal dit dan nader onderzoeken.