Manifest

The Future is Now – De toekomst begint nu

Door de verregaande digitalisering en brede beschikbaarheid van internet is het mogelijk om nieuwsberichten en artikelen direct van de bron te delen met elke geïnteresseerde lezer. Toch gebeurt dat nog relatief weinig. Een directe verbinding tussen auteurs van nieuwsberichten of andere artikelen en  lezers is behoorlijk schaars in Nederland. Er is nog vaak een tussenpersoon  die de berichten en artikelen redigeert en uitgeeft zodat anderen die kunnen lezen. In alle branches is de rol van die tussenpersoon echter aan het verminderen (‘Cut The Middleman’) Voorbeelden hiervan zijn bedrijven als Picnic, Uber en AirBnB. Het is dan ook niet moeilijk om te voorspellen dat dit binnen vijf jaar voor onze nieuwsgaring en verspreiding ook zal gelden. Echter, waarom zo lang wachten? The Future is Now – De toekomst begint nu.

Honestas et Objective, eerlijk en objectief

In ons logo staat letterlijk wat voor platform WeMakeTheNews wil zijn. Dit betekent dat er geen aansluiting zal zijn bij een politieke partij of stroming en er geen sprake is van vooringenomenheid, vooroordelen of voorkeuren. We zijn onafhankelijk en vrij. Er zijn geen investeerders. WeMakeTheNews is een particulier initiatief. Er is dus ook geen reclame of sprake van advertenties.
Er is geen redactie. Artikelen, en commentaren daarop, worden niet gefilterd noch geredigeerd. WeMakeTheNews is een open platform waar elke opinie telt en er geen taboe is op onderwerpen of commentaar zolang men zich houdt aan de afspraken. Er is dan ook scherpe controle op plagiaat, misbruik van vrijheid van meningsuiting en gebruik van goede omgangsvormen. Commentaar geven op de website is niet mogelijk maar kan wel via de sociale media. Indien u echt uitgebreid een punt wilt maken over een artikel op WeMakeTheNews , kunt u dit zelf doen middels het uploaden van een goed onderbouwd opinie-stuk.
Uw persoonlijke gegevens worden nergens anders voor gebruikt en zijn door zeer hoogwaardige encryptie versleuteld.
Er is geen abonnement waar u aan vast zit, alle artikelen zijn gratis te lezen. U doneert aan auteurs die u goed vindt en wilt ondersteunen. U kunt ook donaties doen aan WeMakeTheNews, we zijn non-profit maar maken wel kosten :).

Professionele journalisten én burgerjournalisten

WeMakeTheNews staat open voor elke auteur. Bij elk artikel is te zien of het werk van een professioneel journalist betreft of niet. Professionele freelancers, onafhankelijke journalisten, burgerjournalisten, bloggers, gelegenheidsjournalisten, beginnende journalisten of studenten journalistiek: iedereen is welkom. Dit werkt de pluriformiteit in de hand en voorkomt dat dit platform zijn eigen bubbel creëert.
De artikelen kunnen na lezen gewaardeerd worden op acht kenmerken (o.a. actualiteit, feitelijkheid, neutraliteit en leesbaarheid) waardoor artikelen met hoge kwaliteit eerder gevonden kunnen worden.
Auteurs kunnen geld verdienen aan hun artikelen waarvan het auteursrecht bij de auteur blijft. De echte naam van een auteur is altijd bij ons bekend, ook als iemand een alias gebruikt. Dit omdat de  verantwoordelijkheid voor de artikelen altijd bij de auteurs blijft.
Er is ruimte voor diepe analyses en serieuze artikelen maar ook voor snel en actueel nieuws of andere wetenswaardigheden. WeMakeTheNews is laagdrempelig: iedereen is welkom. Het platform wil er zijn voor een breed publiek met brede interesse maar ook voor een niche publiek met niche interesses.