Een artikel

Aan welke artikelen kunt u aan denken?

• Nieuwsbericht, weergave van gebeurde feiten
• Verslag van eigen (journalistiek) onderzoek
• Recensie film, boek, toneel, muziek, museum etc.
• Achtergronden bij het nieuws (meer feiten)
• Opinie (mening over het nieuws, uitgebreid en gedegen onderbouwd)
• Analyse van het nieuws (ontleding)
• Interview (verslag van een gehouden interview met objectieve weergave)
• Column (persoonlijke wetenswaardigheden, heeft overlap met een Blog)
• Blog (Persoonlijk dagboek)
• Vertaling Nieuws/Opinie met toestemming van oorspronkelijke buitenlandse auteur
NB na evaluatie kan deze indeling worden aangescherpt

Eisen aan het artikel

Het artikel moet origineel zijn. Bij plagiaat wordt het artikel verwijderd. Citeren mag beperkt en moet met duidelijke bronvermelding, naam auteur en bron.  Geen hele lappen geciteerde tekst slechts enkele regels.
Bij meerdere overtredingen wordt uw account verwijderd. Klachten over plagiaat moeten gedocumenteerd worden door verwijzing.
Actieve hyperlinks worden niet toegestaan gezien het controleren hiervan ondoenlijk is.
Goed Nederlands en zoveel mogelijk spelling correct (Groene boekje).
Lees ook de Disclaimer en Afspraken even goed door.