Een artikel

Aan welke artikelen kunt u aan denken?

 • Nieuwsbericht, een objectieve weergave van gebeurde feiten
  • Verslag van eigen (journalistiek) onderzoek
  • Recensie van film, boek, toneel, muziek, museum etc.
  • Achtergronden bij het nieuws (meer feiten)
  • Opinie (mening over het nieuws, uitgebreid en gedegen onderbouwd)
  • Analyse van het nieuws (ontleding)
  • Interview (verslag van een gehouden interview met objectieve weergave)
  • Column (persoonlijke wetenswaardigheden, heeft overlap met een Blog)
  • Blog (Persoonlijk dagboek)

Na evaluatie kan deze indeling worden aangescherpt

Eisen aan het artikel

Het artikel moet van u als auteur zijn. Bij plagiaat wordt het artikel verwijderd. Citeren van anderen mag beperkt en moet met duidelijke bronvermelding, naam auteur en bron.  Geen hele lappen geciteerde tekst maar slechts enkele regels zijn toegestaan.

Bij meerdere overtredingen wordt uw account verwijderd. Klachten over plagiaat moeten gedocumenteerd worden door verwijzing.

Actieve hyperlinks worden niet toegestaan, aangezien het controleren hiervan ondoenlijk is. In het geval van bijvoorbeeld goede doelen en dergelijke kan het plaatsen van een actieve hyperlink wel worden aangevraagd bij de Monitor.

Een artikel op WeMakeTheNews moet zijn geschreven in goed Nederlands. We gaan hierbij uit van een correcte spelling zoals omschreven in het zogenaamde Groene boekje.

Een artikel moet voldoen aan de eisen van goede journalistiek. Lees hiervoor ook de Disclaimer en Afspraken even goed door.

Klachten over misbruik van meningsuiting moeten wel goed beargumenteerd zijn.