Disclaimer

Disclaimer

WeMakeTheNews neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die op de website geplaatst wordt. De verantwoordelijkheid berust geheel bij de auteur. De auteur kan onder een alias werken, zijn echte naam en mailadres is als zodanig altijd bij WeMakeTheNews bekend. Er zijn twee situaties waarin de monitors van WeMakeTheNews zelf  ingrijpen en dat is in gevallen van duidelijk Misbruik of Plagiaat.

1. Misbruik vrijheid van meningsuiting

De enige verantwoordelijkheid die WeMakeTheNews wil nemen is het verwijderen van berichten die tegen de Nederlandse wet in gaan: Artikel 137d Wetboek van Strafrecht Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. <bron:http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/137d.html>
Artikelen die tegen de grens aanlopen worden verwijderd na klachten van lezers. Vooraf zal hoor- en wederhoor plaatsvinden met de auteur, indien de Monitor van WeMakeTheNews twijfelt aan goede journalistiek (hoor- en wederhoor in geval ‘naming & shaming”) of niet overtuigd is van de goede intenties van de auteur. De Monitor behoudt zich dan het recht voor het artikel te verwijderen. Ook kan door derden rectificatie op de website gevraagd worden. Misbruik kan gemeld worden bij het lezen van het artikel.

2. Plagiaat

De artikelen op WeMakeTheNews moeten oorspronkelijk en origineel van aard zijn. Er mag geen plagiaat worden gepleegd. Er mogen ook geen links naar andere nieuwssites of media worden gebruikt. Deze zullen dan ook worden geblokkeerd. De aangescherpte Europese regelgeving op auteursrecht maakt het linken in de toekomst ook strafbaar om te doen.
Auteurs mogen eigen materiaal hergebruiken en samenvatting van eerder blogs of columns geven zolang duidelijk wordt gemaakt dat zij de rechthebbenden zijn. Er kunnen slechts beperkt quotes van andere auteurs gedaan worden en altijd met de naam van de oorspronkelijke auteur erbij.
Hetzelfde geldt voor foto’s, dit moet eigen materiaal betreffen of een free-to-use licencie betreffen (bijvoorbeeld wikipedia commons media) met vermelding van de licentie voorwaarden (vaak verwijzing met copyright).
Indien een lezer toch meent plagiaat te zien, kan dat gemeld worden. Onder het zgn. ‘Notice and Take-Down’ principe zal de Monitor van WeMakeTheNews dit dan controleren en de foto of het hele artikel verwijderen.

Notice and Takedown

Vanaf juni 2021 zal het in de EU verplicht zijn om bij het uploaden van materiaal al te controleren op schending van copyright. Voor een  platform dat jonger dan 3 jaar is, geen hogere jaaromzet heeft dan tien miljoen euro en niet meer dan maximaal vijf miljoen unieke bezoekers per maand heeft geldt deze upload regel niet. Wel geldt het Notice-and-Take down principe. Wat inhoudt dat WeMakeTheNews na een melding van een lezer of auteur  verplicht is een artikel en/of foto te verwijderen indien dit plagiaat of misbruik betreft.