One Health Agenda: van Pandemiewet naar One Hell agenda

Deel 3 van petitietekst aan de Eerste Kamer over de desastreuze Pandemiewet: waarom die obsessie met vaccinatie? En met zoönosen als pandemische dreiging? Hierom! Een zwarte 23 mei.
De Groene Rekenkamer (Semi-pro)
- Analyse van het nieuws

Vaccinatie maakt vrij

“Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dat wordt ons ticket naar meer vrijheid. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe eerder we straks – in de loop van 2021 – stap voor stap terug kunnen naar ons leven van voor het corona-tijdperk” zei de minister.

Op de microscoopopname ziet u een beeld van ‘histologisch’ aangekleurd mRNA, aangetoond in de hypofyse. Gevonden bij een nader onderzoek na autopsie, enige maanden na de laatste prik. Dergelijk onderzoek gebeurt niet in Nederland. Waarom niet?

Immuunsuppressie

En professor Netea van het Radboud ziekenhuis toonde aan dat het vaccin het innate immuunsysteem onderdrukt tot zeker 2 weken… inmiddels 6 maanden, na de prik. Dit maakt mensen veel bevattelijker voor van alles en kan al veel van de hoge sterfte en algemene gezondheidsproblemen verklaren.

Er moet, naar het oordeel van de Biomedische Rekenkamer, nieuw onderzoek worden opgestart met het verzamelen van nieuwe data om uit te kunnen sluiten dat het meedoen aan de vaccinatiecampagne kan hebben geleid tot een hogere kans op sterfte (zie deel 2).

De vraag: waarom deze wet behandelen, met stoom en kokend water? kon ú niet beantwoorden in het debat. Wij hebben wel een idee. De waarheid komt uit en deze wet kan het daglicht niet verdragen. Waarheid over hoe ook u bent gemanipuleerd. Over schade door de vaccinatiecampagne en meer.

Deze wet geeft de minister de mogelijkheid om grondrechten te schenden op grond van een vage en niet te verifiëren dreiging.

U staat dus voor een historische keuze. Met een mogelijk heroïsche rol. Ontstijgt u de partijpolitiek met stemafspraken? Of doet u mee aan de voltooiing van een leugenachtig bouwwerk dat alleen gebouwd kon worden met clandestiene manipulatie?

U kunt kiezen voor integriteit. Volksvertegenwoordiging. Om de burger te beschermen tegen een op hol geslagen overheid van globalistische proporties. Ik wens u veel wijsheid.

Naschrift

Op 23 mei 2023 om 15:00 stemde de Eerste Kamer in met de Pandemiewet als wijziging van de Wet Publieke Gezondheid, met een meerderheid van 49 stemmen voor en 24 tegen.

Van de ingediende moties werd slechts die van senator Nicolaï aanvaard, over de uitleg van het criterium “daadwerkelijk effectief” voor een maatregel, terwijl moties van senator Van Hattem, onder andere over garanties voor transparantie, werden verworpen.

twitterFacebooklinkedinmailtwitterFacebooklinkedinmail

Auteur: De Groene Rekenkamer
Aangemaakt:

Neutraliteit

Neutraal
Politiek
Neutraal
Racisme
Neutraal
Sexisme
Onpartijdig
Partijdig